paź
20

O … jak OFERTA

To słowo bardzo często pojawia się w naszym życiu codziennym i ma wiele znaczeń.

Przykładowo każdy z nas spotkał się w swoim życiu z ofertą pracy, ofertą  handlową, ofertą spotkania, ofertą wakacji, ofertą podróży , ofertą nieruchomości  czy też ofertą zakupu ruchomości lub nieruchomości

Z definicji OFERTA to jeden ze sposobów zawarcia umowy, polegający na złożeniu przez oferenta oświadczenia woli drugiej stronie, zwanej tradycyjnie oblatem. 

Oświadczenie woli zgodnie z art. 66&1 k.c. musi zawierać istotne postanowienia przyszłej (oferowanej) umowy. 

Przykład z mojej pracy zawodowej : 

-oferta zakupu nieruchomości najczęściej składa się z następujących elementów : 

-dane nieruchomości której dotyczy oferta

-data złożenia oferty

-propozycja ceny zakupu

-forma płatności

-terminy płatności , termin realizacji umowy

-termin ważności oferty

-dodatkowe warunki oferty

-dane/podpis  Oferenta

To ogólny zarys Oferty zakupu, każda jest bardzo indywidualna i szyta na miarę  stron transakcji a bezpieczeństwo transakcji to podstawa. 

Interesuje Cię ten temat, chciałabyś/chciałbyś dowiedzieć się szczegółów zadzwoń lub napisz