gru
04

Z … jak zadatek, zaliczka

Ze sprzedażą nieruchomości często  wiąże się podpisanie umowy przedwstępnej oraz określenie kwoty wpłaty. 

Należy zadecydować : zaliczka czy zadatek? 

Jedno słowo a jaka rozbieżność . 

A jednak to właśnie słowo: zaliczka lub zadatek robi dużą różnicę jeśli chodzi o konsekwencje, w sytuacji gdyby umowa nie doszła do skutku. 

Poniżej mała ściąga.

ZADATEK

Jest to określona kwota lub rzecz, jaką jedna ze stron daje drugiej przy zawarciu umowy. W przypadku zadatku niewywiązanie się z umowy prowadzi do konieczności wypłaty rekompensaty zarówno przez jedną jak i drugą stronę umowy. 

ZALICZKA

Jest to kwota, która zostaje zaliczona na poczet przyszłych świadczeń wynikających z zawartej umowy między stronami. 

Zaliczka podlega zwrotowi w przypadku, gdy umowa nie dojdzie do skutku, niezależnie od tego, która ze stron zawiniła. 

Zadatek nie podlega zwrotowi. Wyjątkiem jest sytuacja, gdzie strony umowy ustaliły inaczej.