paź
29

P … jak przedwstępna umowa

Umowa przedwstępna  sprzedaży domu lub mieszkania jest dokumentem zabezpieczającym interesy stron do czasu podpisania ostatecznej umowy. Praktyka obrotu gospodarczego pokazuje, że umowa przedwstępna jest dość często stosowana, szczególnie w przypadku transakcji na rynku nieruchomości. 

Umowa przedwstępna zgodnie z kodeksem cywilnym to taka umowa, przez którą jedna ze stron lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości określonej umowy  (tzw. umowy przyrzeczonej). 

Podobnie jak w przypadku negocjowania i zawierania każdej innej umowy ważne aby dopilnować, żeby była ona ważna i wiążąca. 

Brak w umowie przedwstępnej istotnych postanowień umowy przyrzeczonej skutkować będzie nieważnością umowy przedwstępnej. 

O szczegóły odpowiednich zapisów w umowie dba m.in. Pośrednik.