paź
05

N … jak NIERUCHOMOŚĆ

N …. jak NIERUCHOMOŚĆ 

Na co dzień   mówi się  o wycenie nieruchomości , posiadaniu nieruchomości, obrocie nieruchomościami, jednak czym właściwie jest nieruchomość i jakie są jej rodzaje ?????
Dziś postaram się przybliżyć ten temat. 

NIERUCHOMOŚĆ – nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności – z definicji, 46 § 1 Kodeksu cywilnego (k.c.). 

Możemy wyróżnić trzy podstawowe rodzaje nieruchomości: 

-GRUNTOWA – część powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiotu własności 
-BUDYNKOWA – budynki trwale z gruntem związane jeśli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności 
-LOKALOWA – część budynków, jeśli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności 

Poza 3 podstawowymi rodzajami nieruchomości, kodeks cywilny wyodrębnia dodatkowo nieruchomość rolną. 

NIERUCHOMOŚĆ ROLNA – stosownie do art. 461 k.c. nieruchomości rolne (grunty rolne) to takie, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. 

Żródło – KC, UoGN, Wikipedia