Mieszkanie – z definicji mieszkaniem jest zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi,  umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego. 

Mieszkanie w świetle ustawy o własności lokali  to lokal mieszkalny.

Rodzajów własności jeśli chodzi o mieszkania to:

– MIESZKANIE WŁASNOŚCIOWE

– MIESZKANIE SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE

– MIESZKANIE SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE

– LOKAL KOMUNALNY

Mieszkanie własnościowe- w takim przypadku musi być ono wpisane do księgi wieczystej. 

Zarządzaniem budynkami z tego typu lokalami zajmuje się wspólnota mieszkaniowa. 

Mieszkania wybudowanego przez spółdzielnię mieszkaniową,  wykupione od spółdzielni to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, takie mieszkanie może mieć założoną księgę wieczystą. 

Ceny mieszkań należących do spółdzielni mieszkaniowej oraz tych w pełni własnościowych są dziś bardzo wyrównane.  

Mieszkanie spółdzielcze własnościowe, które wpisano do ksiąg wieczystych mogą być brane pod zastaw przy uzyskiwaniu kredytu hipotecznego, podobnie jak mieszkanie własnościowe. 

Zarówno prawo własnościowe do lokalu jak i prawo spółdzielcze własnościowe w zakresie zbywalności wiele nie różnią się od siebie, w obydwu przypadkach przy sprzedaży mieszkania konieczne jest zawarcie aktu notarialnego. 

Obydwa prawa są zbywalne, dziedziczne i podlegają egzekucji.