wrz
16

Lokal

Lokal  to wydzielona część budynku 🏢służąca celom mieszkaniowym 🏠lub innym🏬 (usługowym, produkcyjnym, handlowym) albo użytkowym (garaż🚗). 

Lokal może składać się z dwóch lub większej liczby pomieszczeń. 

Samodzielny lokal może stanowić przedmiot odrębnej własności, czyli nieruchomość lokalową – zgodnie z definicją . 

Czym jest lokal mieszkalny🧐?

Zgodnie z ustawą o własności lokali, lokal mieszkalny to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Może on stanowić odrębny przedmiot własności jeżeli jest wyodrębniony z nieruchomości.

transparentPixel.gif

Czym jest lokal użytkowy🧐?

Lokal użytkowy to część budynku składająca się z jednego lub więcej pomieszczeń, wydzielona stałymi przegrodami budowlanymi, albo cały budynek, nie będący mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym czy gospodarczym. Lokalem użytkowym będzie więc na przykład pomieszczenie biurowe, gabinet lekarski, lokal sklepowy, lokal produkcyjny czy magazyn. Lokale użytkowe muszą spełniać szereg surowych wymogów, zależnie od prowadzonej w nich działalności.